04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลสกลนคร รับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 49 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลสกลนคร รับลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 49 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน  8  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  17  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก     จำนวน  20  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานเปล     จำนวน  3  อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 น. - 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

18 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 101 ครั้ง

Engine by shopup.com