04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลชะอำ รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลชะอำ รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชะอำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักโภชนาการ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง พนักงานเปล     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 2 โรงพยาบาลชะอำ ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

19 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 103 ครั้ง

Engine by shopup.com