04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับพนักงานตามภารกิจ จำนวน 63 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 29 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับพนักงานตามภารกิจ จำนวน 63 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 29 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา     จำนวน  13  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรเกษตร

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา     จำนวน  2  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

3. ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา    จำนวน  3  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

4. ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย     จำนวน  15  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ งานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

5. ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา     จำนวน  3  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม

 

6. ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย     จำนวน  1  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

7. ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา     จำนวน  14  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 

9. ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย     จำนวน  6  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 

10. ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอพักนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 

11. ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย     จำนวน  6  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอพักนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่ http://op.rmutto.ac.th/person/  ดูสถานที่สมัครที่ ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

19 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 261 ครั้ง

Engine by shopup.com