04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2564

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รับพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2564

 
 

 

ประกาศองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ     จำนวน  1  อัตรา

 


พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง ภารโรง     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง คนงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

19 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 56 ครั้ง

Engine by shopup.com