04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 1 สังกัดกองบริหารการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 2 สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 1 สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและกองบริหารศูนย์รังสิต (ปฏิบัติงานที่ มธ.ท่าพระจันทร์) จำนวน 3 อัตรา

9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 2 สังกัดกองบริหารการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 **ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น** สมัครที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/  เลือกหัวข้อ "สมัครงาน"

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

19 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 663 ครั้ง

Engine by shopup.com