04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จังหวัดกระบี่

สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จังหวัดกระบี่

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ได้นำทีมนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา) ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการช่วยเหลือตนเองและการทำกายภาพบำบัดในเบื้องต้นด้วย

 

 

 

 

 

 

19 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 43 ครั้ง

Engine by shopup.com