04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 73 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564

สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 73 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด)     จำนวน  20  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น)     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถกวาดและดูดฝุ่น)     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)     จำนวน  37  อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย)     จำนวน  5  อัตรา

6. ตำแหน่งนายท้ายเรือ     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณ     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้)     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ)     จำนวน  1  อัตรา

11. ตำแห่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน  2  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานในการสมัครเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

22 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 269 ครั้ง

Engine by shopup.com