04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสถาบันบำราศนราดูร รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

สถาบันบำราศนราดูร รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

  

 

 

ประกาศสถาบันบำราศนราดูร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานเทคนิค

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  2  อัตรา

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป      จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาวา "สมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข" ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2564 โดยถือไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นสำคัญ ใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 และเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกสรรทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2590 3471

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

22 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 103 ครั้ง

Engine by shopup.com