04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ     จำนวน  5  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  3  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 11.30 นาฬิกา และ เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิกา ณ กองกำลังพลหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมทั้งเสียค่าเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบชุดละ 100 บาท

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

22 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 307 ครั้ง

Engine by shopup.com