04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2564

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านเคมี)     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  7  อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง     จำนวน  7  อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน  1  อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน  3  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th  คลิกที่หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล" แล้วปฏิบัติตามขั้นตอน (อ่านจากไฟล์ประกาศรับสมัคร)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

22 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 233 ครั้ง

Engine by shopup.com