04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกสร. เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง/ลูกจ้าง ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 2 คณะ

กสร. เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง/ลูกจ้าง ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 2 คณะ

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เชิญชวนให้ สมาคมนายจ้าง รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ส่งผู้แทนเพื่อสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 คณะ ยื่นใบสมัครภายใน 3 ธันวาคม 2564

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเกิดความปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี และช่วยลดความเสี่ยงในการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างได้ กสร.จึงขอเชิญชวนให้ สมาคมนายจ้าง รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ส่งผู้แทนเพื่อสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะเปิดให้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 และลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและใบสมัครในเว็บไซด์ http://relation.labour.go.th  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนำแบบเสนอชื่อพร้อมใบสมัคร ยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 

 


 


อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเสนอชื่อผู้ลงคะแนนสามารถส่งแบบได้ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์หรือทางอีเมล์ : crg.dlpw@gmail.com  หรือทางไปรษณีย์นำส่ง : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง กสร.จะประกาศให้ทราบต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์ 0 2660 2164-5

 

 

 

22 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 44 ครั้ง

Engine by shopup.com