04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

 

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพยาบาล     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อมัลติมีเดีย     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.mwit.ac.th  และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือ

2. ทางไปรษณีย์อิเล็กทอรนิกส์ hr@mwit.ac.th  พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) จำนวน 150 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hr@mwit.ac.th 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร

 

 

24 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 151 ครั้ง

Engine by shopup.com