04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลลำปลายมาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลลำปลายมาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลลำปลายมาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  4  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลำปลายมาศ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ผู้ประสงค์สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ โทร. 0 446 6 0712 - 5 ต่อ 1311 - 1314 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.lammat.org 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

24 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 70 ครั้ง

Engine by shopup.com