04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 35 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในสังกัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  20  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  2  อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานเปล     จำนวน  1  อัตรา

12. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ช่างเครื่องช่วยคนพิการ)     จำนวน  1  อัตรา

13. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทั่วไป เพศชาย)     จำนวน  1  อัตรา

14. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รักษาความปลอภัย)     เพื่อขึ้นบัญชี

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โทร. 0-4351-8200 ต่อ 7649, 7669 หรือ เว็บไซต์ www.reh.go.th  หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 90 ครั้ง

Engine by shopup.com