04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมกำลังพลทหารบก รับพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

กรมกำลังพลทหารบก รับพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมกำลังพลทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ     จำนวน  5  อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย)     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ชาย)     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง)     จำนวน  1  อัตรา

 


กลุ่มงานเทคนิค     จำนวน  7  อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล (ชาย/หญิง)     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (ชาย/หญิง)     จำนวน  4  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 15.30 นาฬิกา) ณ บริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์ กรมกำลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

24 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 290 ครั้ง

Engine by shopup.com