04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เภสัชกร     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง พยาบาล     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล     จำนวน  3  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.00 - 15.30 น.)

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / แนบท้ายประกาศ

 

 

 

24 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 146 ครั้ง

Engine by shopup.com