04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความอดีตลูกจ้าง บจก.บริลเลียนท์ ปลื้มนายกตู่ ดูแล ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์ได้รับสูงสุด 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

อดีตลูกจ้าง บจก.บริลเลียนท์ ปลื้มนายกตู่ ดูแล ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์ได้รับสูงสุด 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

หมวดหมู่: แรงงาน

 

 

 

 

 

อดีตลูกจ้าง บจก.บริลเลียนท์ เฮ แสดงความยินดี ขอบคุณนายกรัฐมนตรี ดำเนินการตามข้อเรียกร้องมอบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างพิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สูงขึ้นจากเดิม สูงสุดเป็น 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เร่งดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดมีผลบังคับใช้ก่อนปีใหม่

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณี สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด เดินทางมายังกระทรวงแรงงาน จำนวนประมาณ 30 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เพื่อติดตามผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในการช่วยเหลือลูกจ้าง บจก.บริลเลียนท์ฯ กรณีขอให้แก้ไขระเบียบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้ขยายอัตราการจ่ายเงินกองทุน ซึ่งเรื่องดังกล่าวตัวแทนลูกจ้างได้ยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน

 

 

 

 โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยกลุ่มลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีการถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับความเป็นธรรมในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ ย้ำให้กระทรวงแรงงานดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและตามความเหมาะสม ในวันนี้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งตนเองเป็นประธาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 15/2564 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สูงขึ้นจากเดิมสูงสุดเป็น 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้งกรณีค่าชดเชยและกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย ซึ่งตัวแทนลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ต่างแสดงความยินดี และขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ใส่ใจและห่วงใยดำเนินการตามข้อเรียกร้องอีกทั้งข้อเสนอของลูกจ้างกลุ่มนี้ส่งผลให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบลักษณะเดียวกันได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นด้วย

 

 

 

 

 นายบุญชอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สูงขึ้นจากเดิมสูงสุดเป็น 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทั้ง 2 กรณี ดังนี้ กรณีค่าชดเชยจาก 30 เท่า เป็น 60 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 3 ปี จาก 50 เท่า เป็น 80 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี และ จาก 70 เท่า เป็น 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป สำหรับกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เดิม 60 เท่า เป็น 100 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าต้องจ่ายเงิน 59 ล้านบาท สงเคราะห์ให้กับลูกจ้างจำนวน 5,270 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อประธานกรรมการและเสนอต่อสำนักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ก่อนปีใหม่

24 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 45 ครั้ง

Engine by shopup.com