04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

4. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ในระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2564 พ.ศ. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น.

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 89 ครั้ง

Engine by shopup.com