04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เภสัชกร     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานเปล     จำนวน  2  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินทร ชั้น 6 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 - 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 - 16.00 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 88 ครั้ง

Engine by shopup.com