04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนายแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานเปล     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ https://www.udch.go.th หัวข้อ สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 -16.30 น.)

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 92 ครั้ง

Engine by shopup.com