04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รับพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รับพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2564 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน  8  ตำแหน่ง  รวม  17  อัตรา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  1  อัตรา

 

กองช่าง

1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่่วยนายช่างโยธา     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานขับเรือยนต์     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  6  อัตรา

 


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2564 ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทร. 0 - 5651 - 1297

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 53 ครั้ง

Engine by shopup.com