04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  1  ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  ตำแหน่ง

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา     จำนวน  1  ตำแหน่ง

4. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  ตำแหน่ง

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง อาคารอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา หมู่ที่ 9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 น. - 16.00 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

25 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 111 ครั้ง

Engine by shopup.com