04 ธันวาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ธันวาคม 2564

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  7  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobob.com ปฏิบัติตามขั้นตอน ดูที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 204 ครั้ง

Engine by shopup.com