27 มกราคม 2565

ดูบทความกรมสรรพาวุธทหารบก รับพนักงานราชการ จำนวน 820 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2564

กรมสรรพาวุธทหารบก รับพนักงานราชการ จำนวน 820 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ     จำนวน  243  อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน  55  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานคลังยุทโธปกรณ์     จำนวน  102  อัตรา

3. ตำแหน่งลูกมือช่าง     จำนวน  30  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  13  อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานธุรการ     จำนวน  20  อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ     จำนวน  21  อัตรา

7. ตำแหน่งขับรถทุ่นแรง     จำนวน  2  อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล     จำนวน  5  อัตรา

 

 

กลุ่มเทคนิค     จำนวน  577  อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานสถิติ     จำนวน  10  อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์     จำนวน  12  อัตรา

12. ตำแหน่งช่างสี     จำนวน  1  อัตรา

13. ตำแหน่งช่างโลหะ     จำนวน  10  อัตรา

14. ตำแหน่งช่างโยธา     จำนวน  8  อัตรา

15. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า     จำนวน  1  อัตรา

16. ตำแหน่งช่างไม้     จำนวน  1  อัตรา

17. ตำแหน่งช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน     จำนวน  199  อัตรา

18. ตำแหน่งช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า     จำนวน  110  อัตรา

19. ตำแหน่งช่างสรรพาวุธ สาขาช่างยานยนต์     จำนวน  109  อัตรา

20. ตำแหน่งช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์     จำนวน  110  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://ordnance.thaijobjob.com 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ

 

 

 

29 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 2939 ครั้ง

Engine by shopup.com