27 มกราคม 2565

ดูบทความกองพลทหารราบที่ 4 รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 14 มกราคม 2565

กองพลทหารราบที่ 4 รับบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 14 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศกองพลทหารราบที่ 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.120, 612, 640, 642)     จำนวน  6  อัตรา

2. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710, 711, 716, 720, 722, 750, 760, 768, 941)     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง ช่างวิทยุ (ชกท.276, 315)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข (ชกท.051)     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายสารบรรณ กองพลทหารราบที่ 4 (เว้นวันหยุดราชการ) และเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ภาคเช้า ตั้แงต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์กองพลทหารราบที่ 4

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

14 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 734 ครั้ง

Engine by shopup.com