27 มกราคม 2565

ดูบทความกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 1,143 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 1,143 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 11 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 179 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 29 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 224 ตำแหน่ง

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 53 ตำแหน่ง

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปกิบัติงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง

7. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 43 ตำแหน่ง

8. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง

9. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง

10. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 134 ตำแหน่ง

11. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 91 ตำแหน่ง

12. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 18 ตำแหน่ง

13. ตำแหน่ง พนักงานปกครองปกิบัติงาน จำนวน 59 ตำแหน่ง

14. ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทารสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 115 ตำแหน่ง

 


ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 11 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 12 ตำแหน่ง

4. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 11 ตำแหน่ง

5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 18 ตำแหน่ง

6. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 18 ตำแหน่ง

7. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

8. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

9. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 11 ตำแหน่ง

10. ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 12 ตำแหน่ง

11. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 33 ตำแหน่ง

12. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง

13. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

14. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 11 ตำแหน่ง

15. ตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

16. ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 13 ตำแหน่ง

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประส่งค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th  หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564" ปฏิบัติตามขั้นตอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

20 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 728 ครั้ง

Engine by shopup.com