27 มกราคม 2565

ดูบทความกรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 51 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มกราคม 2565

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 51 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ     จำนวน  15  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน     จำนวน  25  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://person.dld.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ" หรือ https://dld.thaijobjob.com 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

23 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 541 ครั้ง

Engine by shopup.com