27 มกราคม 2565

ดูบทความกรมโยธาธิการและผังเมือง รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 19 มกราคม 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 19 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา     จำนวน  8  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานวิศกรไฟฟ้า     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก     จำนวน  3  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานวิศวกร     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง     จำนวน  2  อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  3  อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานช่างสี     จำนวน  2  อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานช่างไม้     จำนวน  3  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://dpt.thaijobjob.com  หรือ https://www.dpt.go.th  หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / สมัครออนไลน์

 

 

28 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 574 ครั้ง

Engine by shopup.com