27 มกราคม 2565

ดูบทความนิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ มมส ปลูกผักปลอดสารในแปลงทดลองและวิจัยทางการเกษตร ขายราคาถูก

นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ มมส ปลูกผักปลอดสารในแปลงทดลองและวิจัยทางการเกษตร ขายราคาถูก

หมวดหมู่: การศึกษา

  

 

 

 

 

กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) เก็บผลผลิตจากการปลูกผักปลอดสารพิษ ในแปลงทดลองและวิจัยทางการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชาการผลิตพืชเพื่อการค้า

 

 

 

 

 ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถด้านการวิจัยทางการเกษตร มีความสามารถผสานภูมิปัญญา สื่อสารและใช้ข้อมูลข่าวสาร การจัดการผลผลิตการเกษตร ในเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร

 

 

 

 

 สำหรับในช่วงนี้ผักของนิสิตในแปลงปลูก พร้อมที่จะออกจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงในราคาถูกและยุติธรรมไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยเลือกปลูกผักตามฤดูกาล เช่น มะเขือเทศ ผักบุ้ง ผักชี คะน้า กวางตุ้ง ผักสลัด ฯลฯ โดยผักบุ้ง กิโลกรัมละ 20 บาท , ผักชีจีน กิโลกรัมละ 30 บาท ผักคะน้า กิโลกรัมละ 40 บาท และผักกวางตุ้ง ถุงละ 20 บาท ส่งถึงที่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) สนใจติดต่อ น้องแบม 06-2168-4480 และน้องต้า 06-3914-0534

07 มกราคม 2565

ผู้ชม 84 ครั้ง

Engine by shopup.com