27 มกราคม 2565

ดูบทความการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 67 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มกราคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 67 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มกราคม 2565
 

 

 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งและเขตพื้นที่การปฏิบัติงานเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด ภายในวันที่ 7 - 13 มกราคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 13 มกราคม 2565 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 16.30 น.) ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th  หัวข้อ "การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.")

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / สมัครออนไลน์

 

 

10 มกราคม 2565

ผู้ชม 203 ครั้ง

Engine by shopup.com