27 มกราคม 2565

ดูบทความกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 24 มกราคม 2565

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 24 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) (ปริญญาตรี)     จำนวน  1  อัตรา

2. นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) (ปริญญาตรี)     จำนวน  7  อัตรา

3. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)     จำนวน  1  อัตรา

4. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี)     จำนวน  1  อัตรา

5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี)     จำนวน  1  อัตรา

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)     จำนวน  2  อัตรา

7. เจ้าพนักงานธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)     จำนวน  3  อัตรา

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)     จำนวน  1  อัตรา

9. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)     จำนวน  1  อัตรา

10. คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยเดิมชาย) (ม.6 หรือเทียบเท่า)     จำนวน  1  อัตรา

11. ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า) (ม.6 หรือเทียบเท่า)     จำนวน  1  อัตรา

12. ผู้ประกาศและรายงานข่าว (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)     จำนวน  1  อัตรา

13. นายช่างไฟฟ้า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 24 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th  หัวข้อ "ข่าวสมัครงานกรมประชาสัมพันธ์"

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / สมัครออนไลน์

 

 

11 มกราคม 2565

ผู้ชม 722 ครั้ง

Engine by shopup.com