27 มกราคม 2565

ดูบทความเทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 34 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มกราคม 2565

เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 34 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มกราคม 2565 

 

ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ     จำนวน  1  อัตรา

2. ผู้ช่วยสถาปนิก     จำนวน  1  อัตรา

3. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์     จำนวน  1  อัตรา

4. ผู้ช่วยนักโภชนาการ     จำนวน  1  อัตรา

5. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

6. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  2  อัตรา

8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จำนวน  1  อัตรา

9. ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จำนวน  1  อัตรา

10. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จำนวน  1  อัตรา

11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  2  อัตรา

12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล     จำนวน  1  อัตรา

 

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป

1. นักการ    จำนวน  4  อัตรา

2. พนักงานเทศกิจ     จำนวน  4  อัตรา

3. พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  1  อัตรา

4. คนงาน     จำนวน  4  อัตรา

5. คนสวน     จำนวน  1  อัตรา

6. คนงานประจำรถขยะ    จำนวน  5  อัตรา

7. ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือดสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4524-6060 ต่อ 164

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

11 มกราคม 2565

ผู้ชม 115 ครั้ง

Engine by shopup.com