27 มกราคม 2565

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มกราคม 2565

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  1  อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักการภารโรง     จำนวน  4  อัตรา

2. ตำแหน่ง ยาม     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่ง คนสวน     จำนวน  4  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี หลังเก่า ชั้น 2) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3721 4774 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.prachinpao.go.th 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

12 มกราคม 2565

ผู้ชม 77 ครั้ง

Engine by shopup.com