27 มกราคม 2565

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 17 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 17 มกราคม 2565

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ

- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง     จำนวน  3  อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถดับเพลิง)     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง     จำนวน  4  อัตรา

- ตำแหน่งพนกงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก     จำนวน  2  อัตรา

 

2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน)     จำนวน  2  อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง     จำนวน  6  อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  3  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติตด่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-328487

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

12 มกราคม 2565

ผู้ชม 76 ครั้ง

Engine by shopup.com