27 มกราคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มกราคม 2565

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเภสัชกร     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างโยธา     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างโยธา     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  6  อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน  1  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 มกราคม 2565 สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ ท้ายประกาศทางเว็บไซต์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ www.prasri.go.th  หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบไฟล์เอกสาร ในรูปแบบ PDF ส่งไปที่ E-mail : prasrigm@gmail.com  หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เลขที่ 212 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 วงเล็บมุมซอง (เอกสารการสมัครงาน) กรมสุขภาพจิตจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : prasrigm@gmail.com  ไม่เกินวันที่ 19 มกราคม 2565

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร (ใบสมัครท้ายประกาศ)

12 มกราคม 2565

ผู้ชม 138 ครั้ง

Engine by shopup.com