27 มกราคม 2565

ดูบทความเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 42 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 42 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มกราคม 2565

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  26  อัตรา  ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา

 

กองคลัง

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง จำนวน 2 อัตรา

 

กองช่าง จำนวน 11 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานตกแต่งสวน กองช่าง จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 5 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักการศึกษา จำนวน 5 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู สำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สำนักการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

 


พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 อัตรา ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 อัตรา

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 อัตรา

 

กองช่าง จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป กองช่าง จำนวน 2 อัตรา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 

สำนักการศึกษา จำนวน 7 อัตรา

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักการศึกษา จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 2 อัตรา

 

กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

12 มกราคม 2565

ผู้ชม 97 ครั้ง

Engine by shopup.com