27 มกราคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2565

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

 

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 37 เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค ชั้น 4 (รังสีเทคนิค) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานเทคนิค ชั้น 4 (เทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคเภสัช จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่ง พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (ในเวลาราชการ) ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการและกำลัง โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

13 มกราคม 2565

ผู้ชม 93 ครั้ง

Engine by shopup.com