27 มกราคม 2565

ดูบทความเทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มกราคม 2565

เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มกราคม 2565 

 

 

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  2  อัตรา

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)     จำนวน  1  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถมาติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 20 - 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลนครขอนแก่น หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-4322-5617 ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

13 มกราคม 2565

ผู้ชม 81 ครั้ง

Engine by shopup.com