27 มกราคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2565

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ เรื่อง รับสมัครกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายรับสถานพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 1     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ - อิเล็กทรอนิกส์     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตกรรม     จำนวน  1  อัตรา

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา และ 13.00 - 16.00 นาฬิกา (ในวัน และเวลาราชการ) โดยยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝายธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (ชั้น 3) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7458 6716 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 44455

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

13 มกราคม 2565

ผู้ชม 138 ครั้ง

Engine by shopup.com