27 มกราคม 2565

ดูบทความศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2565

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข 

 

 

ประกาศ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ (งานเภสัชกรรม)

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

 

กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ (งานแพทย์แผนไทย)

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)     จำนวน  3  อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน  1  อัตรา

 

กลุ่มการพยาบาล (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ)

- ตำแหน่งพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232-7825-28 ต่อ 2317 ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

13 มกราคม 2565

ผู้ชม 123 ครั้ง

Engine by shopup.com