27 มกราคม 2565

ดูบทความเทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 25 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 25 มกราคม 2565 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป     จำนวน  16  อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งช่างโยธา กองคลัง     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งคนงาน กองช่าง     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  3  อัตรา

6. ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  6  อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองช่างสุขาภิบาล     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรติดต่อสอบถามขอใบสมัครและขอทราบรายละเอียด ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2565 - วันที่ 25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

14 มกราคม 2565

ผู้ชม 60 ครั้ง

Engine by shopup.com