27 มกราคม 2565

ดูบทความเทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

 ประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน  14  อัตรา  ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน  2  อัตรา

 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน  2  อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา     จำนวน  2  อัตรา

 

กองสวัสดิการสังคม

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน  1  อัตรา

 

กองการเจ้าหน้าที่

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร     จำนวน  1  อัตรา

 


ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป     จำนวน  7  อัตรา  ดังนี้

สำนักงานปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่งคนงานดับเพลิง     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่งคนงานเทศกิจ     จำนวน  3  อัตรา

 

สำนักการศึกษา

1. ตำแหน่งภารโรง     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารอ่างทอง (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

14 มกราคม 2565

ผู้ชม 56 ครั้ง

Engine by shopup.com