26 พฤษภาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 68 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 68 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)     จำนวน  18  อัตรา

2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)     จำนวน  31  อัตรา

 


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)     จำนวน  2  อัตรา

 


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)     จำนวน  6  อัตรา

 


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


5. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)     จำนวน  2  อัตรา

 


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


6. ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี)     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)     จำนวน  4  อัตรา

 


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


8. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)     จำนวน  1  อัตรา

 


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร (สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ม.ค. 65)

 


9. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)     จำนวน  3  อัตรา

 


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร (สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ม.ค. 65)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com 

 

 

17 มกราคม 2565

ผู้ชม 636 ครั้ง

Engine by shopup.com