26 พฤษภาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความมมส ไต่อันดับ THE University Impact Rankings 2022 สร้างผลงานอย่างก้าวกระโดด

มมส ไต่อันดับ THE University Impact Rankings 2022 สร้างผลงานอย่างก้าวกระโดด

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education University Impact Rankings 2022 อย่างก้าวกระโดดในปีนี้ โดยไต่อันดับจากเดิม 801 – 1000 ขยับอันดับดีขึ้นเป็น 301 - 400 ด้วยคะแนนรวม 73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเป็นที่ 5 ร่วมระดับประเทศ โดยอันดับที่ดีที่สุดได้แก่เป้าหมายที่ 14 อยู่ในอันดับที่ 52 ของโลก ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินงานเกี่ยวกับ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย ถือเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานภายใต้องค์กร

 

 

 



สำหรับผลประจำปี 2022 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับจำนวน 1,406 แห่ง จากเดิม 1,115 แห่ง จากทั้งสิ้น 106 ประทศ จากเดิม 94 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการจัดอันดับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากเดิม 25 แห่ง เป็น 51 แห่ง จะเห็นได้ว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” นั้นมีความสำคัญในการช่วยโลกลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมในด้านต่างๆ ทุกหน่วยงานจึงต้องการมีส่วนสำคัญในการผลักดันทั้ง 17 เป้าหมายให้บรรลุภายในปี ค.ศ. 2030

 

 

 



ในส่วนของการให้คะแนนนั้นจะคำนวณจาก 4 เป้าหมาย คือ เป้าหมาย 17 (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ซึ่งเป็นเป้าหมายบังคับ และอีก 3 เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงสุด โดยเป้าหมาย 17 คิดเป็น 22% และเป้าหมายอื่นอีกเป้าหมายละ 26%

 

 

 

02 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 125 ครั้ง

Engine by shopup.com