26 พฤษภาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 160 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2565

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 160 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักเทศกิจ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ     จำนวน  160  อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักเทศกิจ http://www.bangkok.go.th/citylaw  หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักเทศกิจ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 18 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และวันหยุดราชการ 14 - 16 พฤษภาคม 2565) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (มีใบสมัครท้ายประกาศ)

 

 

03 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 2497 ครั้ง

Engine by shopup.com