26 พฤษภาคม 2565

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2565

สพป.ขอนแก่น เขต 2 รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2565

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

- โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน

- โรงเรียนบ้านภูเหล็ก

- โรงเรียนบ้านหนองเต่า

- โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา

- โรงเรียนบ้านคำแคน

- โรงเรียนหนองขามวิทยา

 


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

- เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. (ในวัน เวลาราชการ)

 

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

09 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 153 ครั้ง

Engine by shopup.com