21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 @19 ก.ย.-19 ต.ค.2561 นี้!

ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แจ้งความจำนงเพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 @19 ก.ย.-19 ต.ค.2561 นี้!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกท่าน

แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 19 ตุลาคม 2561  ผ่านทาง https://www.spu.ac.th/activities/18822

โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดพิธีฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 

ซึ่งกำหนดพิธีฝึกซ้อม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่  22 – 23  ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

*** สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม  โทร. 0 2579 1111 สำนักงานทะเบียน 1362 และ 1364  สำนักงานประชาสัมพันธ์ ต่อ 1002, 1125

หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะเปิดระบบแจ้งความจำนงการเข้ารับปริญญาบัตร ในเดือนมกราคม 2562 โดยวันเวลาพิธีฝึกซ้อมและวันพิธีรับจริง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สถานที่ฝึกซ้อม-รับจริง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

 

21 กันยายน 2561

ผู้ชม 1322 ครั้ง

Engine by shopup.com