25 กันยายน 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานเขตธนบุรี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2563

สำนักงานเขตธนบุรี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮดรอลิก)) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ศาลาธีระเชี่ยวชาญพาณิชย์ วัดเวฬุราชิณ ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และผู้สมัครสอบมีสิทธิ์สมัครสอบได้คนละ 1 ตำแหน่ง

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

06 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 3255 ครั้ง

Engine by shopup.com