08 ธันวาคม 2566

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง ปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างไม้) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนายท้ายเรือ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานเปล (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวชา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

01 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 1843 ครั้ง

Engine by shopup.com