22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมการขนส่งทางบก รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565

กรมการขนส่งทางบก รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565

หมวดหมู่: งานราชการ 

 

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  8  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  10  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน  7  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

07 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 1693 ครั้ง

Engine by shopup.com